Dokumenter til generalforsamlingen marts 2021 i Frimenigheden Broen

Dagsorden sendt på nyhedsmail

Præsteteamets beretning v. Peter og Michael

Menighedsrådets beretning v. formanden

- nye kandidater

- resultatopgørelse

- rapport fra tjenesteteams