top of page
118774099_3023431087783276_2698373771377020206_o.jpg
Skærmbillede 2023-03-17 kl. 13.05.35.png

Dokumenter til dagen

Mød de nye kandidater til menighedsrådet her:

Hannah Dahl Knudsen

Jeg er 30 år og arbejder med markedsindsigt og forretningsudvikling hos KMC i Brande. I december 2021 flyttede jeg, min mand Daniel og vores to børn, Lauge (5 år) og Asger (1 år), til Vejle fra København. Jeg har i mange år, hvor vi bl.a. har været en del af Københavnerkirken, interesseret mig for hvordan vi kan være kirke sammen og håber at kunne bidrage med nye perspektiver til åndelig vækst i menigheden.

Emil Krarup

For tiden er jeg dybt begravet i et renoveringsprojekt, som snart er ovre. Vil gerne være med i menighedsrådet, fordi jeg tror, at min kommunikationsfaglighed kan bruges. Jeg er gift med Rebekka, og vi har tre børn: David (5 år), Kalle (4 år) og Martha (2 år). Jeg er lige startet som affaldskonsulent i Vejle. Før det var jeg kommunikationsansvarlig i et ingeniørfirma i 4 år. Stop mig gerne og spørg, hvad en affaldskonsulent laver.

Status fra tjenesteteams

Teknisk team

Vi er et team på 8 personer. Der er to teknikere på til hver gudstjeneste. Den ene har ansvaret for lyden og den anden for tekster på skærmen. I fællesskab streamer vi prædiken så vidt muligt hver søndag.

Opgaverne er som følger:
Lydansvarlig. Som lydansvarlig møder man ind ca. kl. 8:30, når bandet er godt i gang med at øve. I samarbejde med bandet får vi sat lyd på instrumenter og sangere. Vi indstiller lyden, så det fungerer godt for både bandet og menigheden og forsøger at lave god lyd rundt i hele kirken; også i de to sidesale. Derfor vil I kunne se, at vi går lidt rundt under gudstjenesten. Hvis I oplever, at det er svært at høre, er for højt eller lignende, er I altid velkomne til at sige det til lydmanden.
Efter gudstjenesten skal der ryddes op, så scene og lydudstyr er klar til næste gang, det skal bruges. 

Skærmansvarlig. Som skærmansvarlig starter opgaven derhjemme. Når man har modtaget planen for gudstjenesten sidst på ugen, forbereder man tekster og sange i vores præsentationssystem. De fleste sange og tekster findes allerede i systemet, så de blot skal vælges. Er der sange eller tekster, der ikke findes, skrives de ind og gøres klar. Som skærmansvarlig møder man ind ca. kl. 9:00. Man skal have startet skærme etc. op, gøre den planlagte plan klar samt gennemgå sange med lovsangsleder. Vi forsøger at få vers og gentagelse til at stemme overens mellem skærm og band.
Hvis I oplever stave- eller skrivefejl på skærmen, er I meget velkomne til at sige det til den skærmansvarlige så vi kan få det rettet.

Vi vil rigtig gerne have et par ekstra hjælpere i teamet, så hvis du kan se dig selv i ovenstående, hører jeg gerne fra dig.

Alterpynt

Team Alterpynt har fem medlemmer og vi skiftes til at medbringe udsmykning til alteret, det er en meget overskuelig og enkel opgave, der for de flestes vedkommende også kombineres med andre opgaver. Det er mit indtryk at det kører godt.

Bøn og læsning

Vi er for tiden knyttet 12 personer til teamet.  
Af de 12 er der 1, der holder pause, så reelt er der for tiden 11 til opgaverne. Det betyder, at man har en opgave ca en gang om måneden. 
Flere i teamet har været med i mange år, ja nogle helt fra opstarten af Broen. 
Der gives udtryk for, at man trives med opgaven, og at det er en overkommelig tjeneste. Det er også en god forberedelse til gudstjenesten at skulle læse teksterne og forberede en bøn.


Vil du vide mere om arbejdet i team bøn og læsning, så kontakt endelig Peter (præst) eller Karin, tlf 61791955.

Praktisk team

Kort status fra det praktiske team med værter og kirketjenere er, at det generelt går godt med fordele tjenesteopgaverne. Ca. hver anden måned sender jeg spørgeskema med kommende gudstjenester, så det er ca. 8 ad gangen. Hvis der er for mange søndage på listen, bliver det sværere at få kalenderen booket. Når der kommer svar tilbage, er der hverken for mange eller for få. Det passer nogenlunde. Der er netop kommet flere på listen, så det ser lovende ud og gør formentlig at bliver lidt lettere at få fordelingen til at gå op.
Der er sådan ca. 50 på listen (både værter og kirketjenere) som spørges hver gang.


 

Børnekirken

Børnekirken har været i en forandringsproces. Vi er gået fra tre til to spor.
En proces, det har udløst flere ressourcer til børnekirken. Den pædagogiske opgave, der ligger i det at afvikle børnekirke er nu blevet en fælles opgave mellem børnekirketeamet og de forældre, der følger børnene. Langt flere voksne er til stede i børnekirken - det skaber ro ved børne, så børnekirkelederen kan have sit fokus på forkyndelsen og formidlingen.
Vi oplever, at flere har lyst til at være en del af teamet fordi opgaven i børnekirken er blevet delt i to nemlig forkyndelse og aktivitet. Vi kan derfor i fællesskab byde ind med forskellige kompetencer, og skabe gode rammer for kirkens børn.
Juniorkirken er fortsat et fællesskab for sig, hvor forkyndelse og aktivitet er tilpasset de ældste børn i kirken.

Lovsangsteam

I lovsangsteamet glæder vi os over at Broens gudstjenester er fyldt med sange hvor vi kan synge til og om Gud.
At lede musikken og sangene til gudstjenester er både spændende og udfordrende. Derfor har lovsangslederne såvel som musikerne brug for at blive opmuntret når de har været på. Det betyder meget for vores energi og motivation til opgaven.

Lovsangsteamet har i det forgange år haft 4 teams som på skift har stået for det til gudstjenesterne, og det vil der fortsat være fremadrettet. Vi vil dog gerne opmuntre til at du overvejer om du kan spille en rolle i lovsangsteamet? Vi vil rigtig gerne have ét team mere som kan tage del i at lede gudstjenester, så har du lyst til at lede i lovsang og lede andre så tag fat i mig, Aleksander.

Fællesgudstjenester, kurser og lovsangssamlinger er nogle af de steder vi også mødes med musikfolkene i Revel og vi ser mange gode muligheder i at vores tjenester udvikles i fællesskab med hinanden.

Har I inputs og idéer til hvordan lovsangen og lovsangskulturen kan udvikles så er I meget velkommen til at tage fat i mig, eller sende en mail til aleksander@frimenighedenbroen.dk.
Vi vil meget gerne hvis I vil bede for det arbejde vi laver i lovsangsteam og for de mennesker som giver af deres tid og energi så vi til gudstjenester kan møde Gud gennem musikalsk og åndeligt ledt lovsang.

Velkomstteam

Velkomstteamet består af personer som til gudstjenesterne har til opgave at have et særligt øje for hvem der er i kirke og være opsøgende overfor nye eller andre som har brug for at blive mødt. Det er glædeligt at der de fleste søndage er mennesker som er der for første gang, og her er det bare godt at vi i kirken har et arbejde som i en særlig grad sørger for at mennesker bliver mødt med et smil og en invitation til snak.

Vi får rigtig god respons fra mange nye som føler sig godt imod og set.

Lægger du også tit mærke til at der er nye, og har du et hjerte for at mennesker skal mødes af et omsorgsfuldt og favnende fællesskab, så tag fat Aleksander eller send en mail til aleksander@frimenighedenbroen.dk for at høre mere om teamets arbejde.

bottom of page