top of page

En samtale om børne- og juniorklubber

Et brændende ønske om klubber
 

Onsdag d. 6. marts til SuperOnsdag mødte omkring 35 op til en samtale om muligheder, ønsker og drømme om opstart børne- og juniorklubber i et samarbejde mellem Frimenigheden Broen og Vejle Indre Mission.


På tværs af generationer er der stor nød for, at vores børn skal have en klub at komme i, hvor de både kan høre om Gud og være en del af et socialt fællesskab med et kristent fortegn.

Ideer og muligheder
Det eneste, der blev besluttet er, at der skal arbejdes videre med projektet. Der er børn til klubberne! Her nævnes blot nogle temaer, der blev berørt.
Der ønskes en børneklub og en juniorklub. Eventuelt også legestue eller tilsvarende for de alleryngste.
Klubberne kan ligge i SuperOnsdags-konceptet eller en ugedag for sig selv. SuperOnsdag kan måske flyttes til torsdag eller fredag? Om der skal være klub hver uge eller med andet interval, kan afhænge af ressourcer, og hvad børn magter i hverdagen i forhold til deres alder.


Opgaven skal løftes i flok. Der kan være et team omkring det, hvor folk med forskellige kompetencer har forskellige opgaver. Det kan være opgaver som PR, aktiviteter, bibelundervisning/andagt, sang og musik, forplejning, oprydning, økonomi osv.
Danske Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) har konsulenter og ressourcer, som vi kan trække på.
I den nærmeste fremtid kommer et spørgeskema ud, som kan give en kommende arbejdsgruppe noget at arbejde ud fra.

Mulighed for at deltage i projektet

På mødet var der mulighed for at skrive sig på to forskellige lister:


1)  Du har lyst til at være med i det indledende arbejde, men er ikke bundet til at være leder eller på anden måde forpligtet på en fremtidig opgave.
2) Du vil gerne orienteres om projekt børneklubber.

 

Vil du være med så kontakt en af disse to:
Annie Schou, anniesch65@gmail.com, mobil 2613 4070
Peter Jerup Thise, peter@frimenighedenbroen.dk

 

Spørgeskema

Onsdag d. 13. marts udsendes der et spørgeskema, som vi gerne vil bede alle, der har interesse i dette arbejde om at udfylde.


Venlig hilsen
Frimenigheden Broen og  Vejle Indre Mission

bottom of page