top of page

Kære menighed,

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Frimenigheden Broen

Frimenigheden Broen er inde i en god udvikling. Der er en god vækst i medlemstallet og vækst i de opgaver, som kirken forventes at løfte. Menighedsrådet ønsker at styrke ledelsen i kirken og konkrete tiltag vil blive fremlagt på generalforsamlingen lørdag den 23. marts 2024. Et af initiativerne er en udvidelse af menighedsrådet fra 7 til 8 personer. Da antallet i menighedsrådet er vedtægtsbestem kræver det en vedtægtsændring. Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 generalforsamlinger med minimum 6 ugers mellemrum – og generalforsamlinger skal indkaldes med minimum 21 dages varsel. Derfor:


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. februar 2024 kl. 17.30 (lige efter fællesgudstjenesten) – Olgas Vej 14-18, Vejle

Dagsorden
- Valg af dirigent¨

- Valg af stemmetællere og referent
- Forslag fra menighedsrådet:
--> Ændring af vedtægternes §5 stk. 7
Fra: Menighedsrådet består af 7 personer
Til: Menighedsrådet består af 8 personer

Såfremt forslaget vedtages med mindst 2/3.af de fremmødte stemmer, vil forslaget blive et punkt på dagsordenen for den ordinære generalforsamling til endelig vedtagelse.

bottom of page