top of page

Kære menighed,

 

Om få uger er der Generalforsamling i Broen og vi glæder os! Det foregår lørdag d. 26. marts kl.15.30-17.30 på Olgas Vej 14.

Der er drop-in kaffe fra klokken 14.30.

Vigtige oplysninger vedr. generalforsamlingen: 

  • Der vil være mulighed for leg for de mindste børn og et tilbud til de større børn.

  • Efter generalforsamlingen spiser vi sammen. Vi håber, du har mulighed for at være med – vi sørger for maden.

  • Vi slutter dagen af med kaffe og hygge om aftenen :)

  • Tilmeld dig til aleksander@frimenighedenbroen.dk senest onsdag d. 23. marts kl. 12.00

 

Vi glæder os til en dag sammen med jer.
Både til det officielle program, hvor vi får lov til at få et indblik i året, der er gået og muligheden for at kigge frem sammen, og til at være sammen som menighed og få god tid til snakken over kaffen.

Vel mødt! 
Med venlig hilsen menighedsrådet
Marianne, Karl, Thomas, Leif, Henrik, Dorte, Tine og Peder

Vil du I kontakt med menighedsrådet, så er du meget velkommen til at skrive en mail til peder@frimenighedenbroen.dk

LÆSESTOF INDEN MØDET

 

STATUS FRA TJENESTETEAMS

Frivillighed er en stor del af menighedens liv, og du kan læse mere om arbejdet i de forskellige tjenesteteams her, hvor teamlederne for områderne har skrevet en status for året, der er gået.

REGNSKAB 2021 OG BUDGET 2022

På generalforsamlingen skal vi blandt andet tale om vores økonomi. Her kan du se, hvordan det er gået med regnskabet for sidste år, samt se, hvordan budgettet for i år hænger sammen.

DAGSORDEN
 

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.

2. Menighedsrådsberetning og godkendelse af denne.

 

3. Årsberetning fra Præsteteamet. (v. Peter og Michael)
 

4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab og budget.
 

5. Valg til menighedsrådet. På valg fra menighedsrådet er:
- Henrik Blicher (modtager genvalg)

- Tine Sundgaard Hansen (modtager genvalg)
- Peder Ø. Andreasen (modtager genvalg)

 

6. Valg af revisor.
 

7. Indkomne forslag.
- Gennemgang af spørgeskemaundersøgelse.

- Forslag om Gudstjeneste kl. 10.00 (i stedet for 10.30)
- Forslag om ændret tjenestestruktur.

- Forslag til øvrige punkter sendes til formanden senest d. 12. marts 2022.
 

8. Plan for det kommende år ved formanden.
 

9. Eventuelt (intet kan vedtages under dette punkt).
 

bottom of page